Okłady Borowinowe

Borowina w Polsce używana jest głównie do celów leczniczych. skład chemiczny torfu-borowiny zależy od typu i warunków w jakich powstawał. Głównym składnikiem jest woda, dodatkowo znajdują się składniki nieorganiczne; magnez, wapń, żelazo, glin, sód, potas, krzem oraz składniki organiczne niecałkowicie rozłożone składniki roślinne np. lignina, celuloza. Produkty procesu humifikacji ; bituminy, kw. humusowe oraz substancje o charakterze estrogenów, które maja znaczenie w leczeniu chorób ginekologicznych.

Wskazania do stosowania borowiny:
• choroby zwyrodnieniowe stawów
• stany po urazach kończyn w okresie przewlekłym
• przewlekłe choroby układu pokarmowego
• przewlekłe choroby układu oddechowego
• choroby ginekologiczne

Wpływ borowiny na organizm:
• zwiększenie metabolizmu komórkowego
• miejscowe przekrwienie tkanek
• usuwanie z ustroju produktów zapalnych
• usprawnienie działania nerek(zwiększenie wydzielania moczu)
• wpływ na czynność gruczołów dokrewnych np. na jajniki, pośrednie działanie na przysadkę mózgową
• działanie przeciwbólowe
• rozluźnienie mięśni gładkich