Wąwóz Chłapowski – “Rudnik”

chapowoIdąc w stronę Jastrzębiej Góry, tuż za Władysławowem leży miejscowość Chłapowo. To rodzinna miejscowość znanego kaszubskiego pisarza Augustyna Necla.

Największą atrakcją tutejszego miasteczka jest Wąwóz Chłapowski zwany przez tutejszych mieszkańców “Rudnikiem”.

Znajduje się on w rezerwacie “Dolina Chłapowska” zajmującym prawie 25 hektarów powierzchni. Sam wąwóz przecina na pół ścieżka prowadząca z Chłapowa na plażę.

Zdaniem geologów wąwóz powstał na skutek erozyjnej działalności wód spływających z Wysoczyzny do Bałtyku, a rdzawe zabarwienie ziemi powodują wysięki wód gruntowych o dużej zawartości związków żelaza.

Warto tutaj przyjść o każdej porze, gdyż przepięknie ukształtowany teren oraz piękno nienaruszonej przyrody oraz unikatowe okazy flory i fauny takie jak dzwonek okrągłolistny, jałowiec, żarnowiec miotlasty oraz rokitnik zachęcają do spacerów.